Menu:

Mönster bingo

Mönsterbingo är en rolig variant av bingo som skiljer sig ganska stort från både klassisk och variantbingo. I mönsterbingo är inte målet längre att få in vågräta, lodräta och vertikala rader på din bricka, utan målet är nu att skapa ett visst mönster, kanske bestående av en stor siffra eller bokstav.

Mönster Bingo Regler

I mönsterbingo tilldelas du en bricka där den vanligaste är 5 lodräta och 5 vågräta rader för totalt 25 rutor som består utav siffror mellan 1 och 75, dessa rutor är även ibland färgade. Som vanligt så ropas siffror ut, men i vissa mönsterbingo-spel kan även färger ropas ut och då ska man kryssa i den rutan som har samma färg. Målet är att kryssa i ett eller flera mönster som arrangören valt ut, dessa mönster kan variera i allt från en bokstav på spelfältet till vad än fantasin kan komma på. Mönsterbingo spelas till ett visst antal spelare fått bingo eller i vissa fall till ”huset” har fått bingo, vinsterna varierar självklart beroende på var du spelar.

Sammanfattning

Mönsterbingo som i grunden har samma regler som klassisk bingo känns mycket annorlunda när man ska skapa speciella mönster, ett spel kan även pågå väldigt länge beroende på hur mönstret ser ut. Vare sig du har spelat klassisk bingo länge och känner att spänningen börjat dö ut eller det blivit väldigt repetitivt, eller om du bara tycker att klassisk bingo kanske är för simpelt, så är det värt att ge ”Mönsterbingo” ett försök.